แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ บจก.

prc@loxinfo.co.th
แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ บจก.
ที่ปรึกษาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

3300/65 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 10 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

3300/65 Elephant Tower B, 10th Fl., Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2937-3500-8

Fax

0-2937-3509