แพลนนิ่ง แอนด์ ดีซายน์ บจก.

viccharj@plandes.com, info@plandes.com
แพลนนิ่ง แอนด์ ดีซายน์ บจก.

Full Description


แพลนนิ่ง แอนด์ ดีซายน์ บจก.
ออกแบบงานอาคารและงานโยธาที่อยู่ (ภาษาไทย)

22 รามอินทรา 4 รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

22 Ramindra 4, Ramindra Rd., Anusawari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2551-2767-9, 0-2551-2786

Fax

-2551-2795