แปลน สตูดิโอ บจก.

plan_studio@yahoo.com
แปลน สตูดิโอ บจก.

Full Description


แปลน สตูดิโอ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

64 สาทร 10 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

64 Sathon 10, Sathon-Nua Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2237-0080 Ext.663

Fax

0-2266-9730

...