แปลน แอสโซซิเอทส์ บจก.

planasso@ksc.th.com, plan@planassociates.co.th
แปลน แอสโซซิเอทส์ บจก.

Full Description


แปลน แอสโซซิเอทส์ บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

64 สาทร 10 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

64 Sathon 10, Sathon-Nua Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2237-0080, 0-2237-5499

Fax

0-2237-5498

...