ปิติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.

pds@pitigroup.com
ปิติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.

Full Description


ปิติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.
รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

380/1 สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

380/1 Sukhumvit Rd., Paknam, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2730-2600, 0-2388-0380-2, 0-2389-3391-4

Fax

0-2730-2690-2

...