พิทักษ์กิจ บจก.

info@pitakkij.com
พิทักษ์กิจ บจก.

Full Description


พิทักษ์กิจ บจก.
ออกแบบให้คำปรึกษา รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

300 หมู่ 1 สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Address (English)

300 Moo 1, Sukhaphibal 8 Rd., Bueng, Siracha, Chonburi

Zip code

20230

Tel.

0-3848-0097-100, 0-3848-1326-7

Fax

0-3848-0101