พีไอเอส กรุ๊ป บจก.

pisgroup@idn.co.th, pisgroup93@gmail.com
พีไอเอส กรุ๊ป บจก.

Full Description


พีไอเอส กรุ๊ป บจก.
จำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด เคลือบเงา ดูแลรักษาพื้น ผนังที่อยู่ (ภาษาไทย)

74, 74/1-2 หมู่ 8 เอกชัย 62/1 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

74, 74/1-2 Moo 8, Ekkachai 62/1, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2453-1393-6

Fax

0-2453-1397