ภิรมย์แลนด์ บจก.


ภิรมย์แลนด์ บจก.

Full Description


ภิรมย์แลนด์ บจก.
ดำเนินการและจำหน่ายบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝดที่อยู่ (ภาษาไทย)

43313 หมู่ 1 สุภาพงศ์ 3 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

43313 Moo 1, Suphaphong 3, Sinakharin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2748-2106-9

Fax

0-2748-2110