พิพัฒน์ ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.


พิพัฒน์ ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.

Full Description


พิพัฒน์ ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงที่อยู่ (ภาษาไทย)

41566 หมู่ 2 ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41566 Moo 2, Sinakharin Rd., Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2753-5131-3, 0-2753-5433-4

Fax

0-2753-5435