ปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

info@pinthong.co.th
ปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง บจก.

บริการทางวิศวกรรมในเรื่องเครื่องกล, ไฟฟ้า และโยธาธิการ กิจการพลังงานและธุรกิจพัฒนาที่ดิน

ปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

69 อ่อนนุช 12 สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

69 On-Nut 12, Sukhumvit Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2332-9923-4

Fax

0-2332-9925