พิมเพ็ญ บจก.

export@pimpen.co.th
พิมเพ็ญ บจก.

Full Description


พิมเพ็ญ บจก.
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานรับรองพิเศษที่อยู่ (ภาษาไทย)

669 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 3ซี สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

669 Moo 2, Bangpoo Industrial Estate, 3C, Sukhumvit Rd., Bangpu-Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2323-2886-7

Fax

0-2323-2888

...