พิโด้ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


พิโด้ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


พิโด้ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
งานก่อสร้างอาคาร งานแบบประกอบอาคาร โรงงานและอาคารพิเศษที่อยู่ (ภาษาไทย)

99 อุดมเกียรติ สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

99 Udomkiat, Suthisanvinichchai Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2275-7451-5

Fax

0-2276-4058

...