พันธุ์นราโลหะการ หจก.

marketing@phunnara.com, phunnara_steel@hotmail.com
พันธุ์นราโลหะการ หจก.

Full Description


พันธุ์นราโลหะการ หจก.
ผลิตประตูอัลลอยที่อยู่ (ภาษาไทย)

218, 220 พัฒนาการ 20 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

218, 220 Phatthanakan 20, Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2717-8814-6

Fax

0-2717-8202