ภูมิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น บจก.


ภูมิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ภูมิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับปรึกษา ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

589 ลาดพร้าว 80 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

589 Latphrao 80, Latphrao Rd., Wangthonglang, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2539-5001

Fax

0-2539-5001