พวงสมบูรณ์ กรุ๊ป บจก.

abughouse_yok@yahoo.com
พวงสมบูรณ์ กรุ๊ป บจก.

Full Description


พวงสมบูรณ์ กรุ๊ป บจก.
นวัตกรรมการกำจัดปลวกโดยระบบไม่ใช้สารเคมีที่อยู่ (ภาษาไทย)

53/298 เมืองทองธานี 20 ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

53/298 Muang Thong Thani 20, Tiwanon Rd., Bangphut, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2960-1285-6, 0-2960-0770

Fax

0-2960-1286