ภู คอนสทรัคชั่น บจก.

phucon1990@yahoo.co.th
ภู คอนสทรัคชั่น บจก.

Full Description


ภู คอนสทรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41/1 หมู่ 7 สาย 36 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

Address (English)

41/1 Moo 7, Sai 36 Rd., Nongplalai, Banglamung, Chonburi

Zip code

20150

Tel.

0-3822-1079, 08-1812-7308

Fax

0-3822-1079