ภูวภูมิ บจก.


ภูวภูมิ บจก.

Full Description


ภูวภูมิ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

923 ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

923 Prachachuen Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2913-7037

Fax

0-2587-8707