ผลธัญญะ บจก.

marketing@pdgth.com
ผลธัญญะ บจก.

Full Description


ผลธัญญะ บจก.
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

41579 หมู่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

41579 Moo 3, Latsawai, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2791-0111

Fax

0-2791-0100-2