ฟินิกซ์ เอส. แอนด์ ซี. หจก.


ฟินิกซ์ เอส. แอนด์ ซี. หจก.

Full Description


ฟินิกซ์ เอส. แอนด์ ซี. หจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/136 หมู่ 5 วงแหวนรอบนอก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

47/136 Moo 5, Outer Ring Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2801-3052