เพชรเกษมวัสดุอัลลอย


เพชรเกษมวัสดุอัลลอย

Full Description


เพชรเกษมวัสดุอัลลอย
ออกแบบและติดตั้งประตูเหล็กดัดที่อยู่ (ภาษาไทย)

607 หมู่ 10 65/2 เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

607 Moo 10, 65/2, Phetkasem Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2809-2382-6

Fax

0-2444-2560