ภาณุวัฒน์โลหะกิจ บจก.

panuwatlohakij@hotmail.com
ภาณุวัฒน์โลหะกิจ บจก.

Full Description


ภาณุวัฒน์โลหะกิจ บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน บ้าน และรีสอร์ต โครงสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/1 หมู่ 3 ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

59/1 Moo 3, Prachaphatthana Rd., Thapyao, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2172-9604, 0-2172-9549

Fax

0-2172-9605