เพชรทวี บจก.


เพชรทวี บจก.

Full Description


เพชรทวี บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

157/8 บางกอกอนุสรณ์ 2 นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

157/8 Nonsi Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2284-1832, 0-2284-0315-7

Fax

0-2284-0315-7, 0-2284-1189