เพชรเกษมเจริญการช่าง บจก.


เพชรเกษมเจริญการช่าง บจก.

Full Description


เพชรเกษมเจริญการช่าง บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

58/9 หมู่ 7 เพชรเกษม 54 เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

58/9 Moo 7, Phetchakasem 54, Phetchakasem Rd., Bangduan, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-1036, 0-2455-1628-30

Fax

0-2413-2534