เพซท์-คอน (ไทยแลนด์) บจก.

pestcon@pestconthai.com
เพซท์-คอน (ไทยแลนด์) บจก.

Full Description


เพซท์-คอน (ไทยแลนด์) บจก.
บริการกำจัดแมลง ปลวก มด แมลงสาบที่อยู่ (ภาษาไทย)

41618 รามคำแหง 30/1 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

41618 Ramkhamhaeng 30/1, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2374-4522-4, 0-2732-3132, 0-2374-8491

Fax

0-2374-4679