เพอร์เฟค เพสท์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.


เพอร์เฟค เพสท์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เพอร์เฟค เพสท์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.
บริการวางแผน ป้องกัน และกำจัดแมลง ปลวก หนูที่อยู่ (ภาษาไทย)

2 ลาดพร้าว 70 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

2 Latphrao 70, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-8283

Fax

0-2539-8479