เพอร์เฟค บิลเดอร์ 2001 บจก.

info@perfectbuilder.co.th
เพอร์เฟค บิลเดอร์ 2001 บจก.

Full Description


เพอร์เฟค บิลเดอร์ 2001 บจก.
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคาร โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

135 หมู่ 19 พุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

135 Moo 19, Phutthamonthon Sai II Rd., Salathammasop, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2887-3033-4

Fax

0-2887-3035