เพ็ญธนวรกิจ บจก.

info@citythailand.com
เพ็ญธนวรกิจ บจก.

Full Description


เพ็ญธนวรกิจ บจก.
จำหน่ายประตูกระจกลวดลายประกอบขึ้นด้วยไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/203-204 เอกชัย 89/1 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

60/203-204 Ekkachai 89/1, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2894-2755-6

Fax

0-2894-4385