พีอีซีไอ-ไทย บจก.


พีอีซีไอ-ไทย บจก.

Full Description


พีอีซีไอ-ไทย บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41518 เจริญพัฒนา ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

Address (English)

41518 Charoenphatthana Rd., Huaipong, Mueang, Rayong

Zip code

21150

Tel.

0-3803-4659-60

Fax

0-3803-4663