พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก.

info@pcm.co.th
พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก.

Full Description


พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก.
ผลิตและจำหน่ายคานรั้วสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

26/1 หมู่ 4 พหลโยธิน-ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

26/1 Moo 4, Phahonyothin-Lamlukka Rd., Lamlukka, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2987-1020-8, 0-2987-0675-6, 0-2987-1940-54

Fax

0-2987-0671-2, 0-2987-1020 กด 308