พีบีแอล กรุ๊ป บจก.

pblgroup@pbl-thailand.com
พีบีแอล กรุ๊ป บจก.

Full Description


พีบีแอล กรุ๊ป บจก.

  • วิศวกรออกแบบ และให้คำปรึกษางานในระบบก่อสร้าง จำหน่ายอุปกรณ์งาน Post Tensioned
  • ผลิตและจำหน่ายพื้นคอนกรีตอัดแรงระบบโพสต์เทนชั่น


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

41586 อาคารพีบีแอล กรุ๊ป วิภาวดี 44 วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

41586 PBL Group Bldg., Viphavadi 44, Viphavadi-Rangsit Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2562-0765-8, 0-2941-1711-2, 0-2941-1692-3

Fax

0-2562-0769, 0-2562-0764