ภัทร เฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.

info@pthouse.co.th
ภัทร เฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.

Full Description


ภัทร เฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.
ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรรที่อยู่ (ภาษาไทย)

111 หมู่ 7 นนทบุรี-ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Address (English)

111 Moo 7, Nonthaburi-Pathumthani Rd., Bangkhuwat, Mueang, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2977-2822, 0-2976-1248

Fax

0-2598-2812