พัฒนาการอลูมิเนียม กระจก และก่อสร้าง บจก.

pattanakarn@hotmail.com
พัฒนาการอลูมิเนียม กระจก และก่อสร้าง บจก.

Full Description


พัฒนาการอลูมิเนียม กระจก และก่อสร้าง บจก.
ติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม-กระจก บานห้องน้ำ ป้อมยาม ตู้ยาที่อยู่ (ภาษาไทย)

212/52 พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

212/52 Phatthanakan Rd., Pravet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2321-2026, 0-2322-7471

Fax

0-2321-2026, 0-2322-7471