พัฒนา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส บจก.

pttn.pest@hotmail.com
พัฒนา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


พัฒนา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส บจก.
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกและแมลงที่อยู่ (ภาษาไทย)

201/1630 หมู่ 4 เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

201/1630 Moo 4, Khlongsongtonnun, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2915-3979, 0-2916-0084

Fax

0-2916-3060