พัชรกฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.


พัชรกฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.

Full Description


พัชรกฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.
จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สพร้อมติดตั้ง วางระบบท่อทางเดินแก๊ส LPG จำหน่ายแก๊สที่อยู่ (ภาษาไทย)

399/114 หมู่ 4 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

399/114 Moo 4, Chaengwatthana Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2573-2424, 0-2980-8611

Fax

0-2573-2149