ภัทรบ้านและที่ดิน บจก.


ภัทรบ้านและที่ดิน บจก.

Full Description


ภัทรบ้านและที่ดิน บจก.
บ้านและที่ดิน-ผู้จัดสรรที่อยู่ (ภาษาไทย)

41/2 ลาดพร้าว 23 ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตบางเขน กทม.

Address (English)

41/2 Latphrao 23, Latphrao Rd., Latyao, Bangkhen, Bangkok

Tel.

0-2565-4845, 0-2565-4265