พาทิคเคิล เมชูริ่ง เทคนิค บจก.

acadmin@pmt.co.th
พาทิคเคิล เมชูริ่ง เทคนิค บจก.

Full Description


พาทิคเคิล เมชูริ่ง เทคนิค บจก.
นำเข้าและจำหน่ายเครื่องวัดปริมาณฝุ่นในห้อง Cleanroomที่อยู่ (ภาษาไทย)

48/53 หมู่ 7 ชั้น 3 บุญคุ้ม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

48/53 Moo 7, 3rd Fl., Bunkhum Rd., Khukhot, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2900-6900-5

Fax

0-2900-7400