ปรินดา บมจ.


ปรินดา บมจ.

Full Description


ปรินดา บมจ.

จำหน่ายหิน ทราย

thaicon2019_yok8_03ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 12 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2170 12nd Fl., Bangkok Tower, New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2308-0720-5

Fax

0-2308-0729