ปัญญาคอนซัลแตนท์ บจก.

panyac@ksc5.th.com, panya@panyaconsult.co.th
ปัญญาคอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


ปัญญาคอนซัลแตนท์ บจก.
วิศวกรที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3 คลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

125 The Pann Building, 3rd Floor, Khlonglamchiak Rd., Nawamin, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2943-9600-10

Fax

0-2943-9611

...