ภัณฑิรา 2557 คอนสตรัคชั่น บจก.

phinyo.t2535@gmail.com
ภัณฑิรา 2557 คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


รับเหมาก่อสร้าง งานโยธา รับเหมาทำถนน รับเหมาก่อสร้างอาคาร ตึกสูง รับออกแบบก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ออกแบบสถาปัตย์ งานคอนสตรัคชั่นทุกประเภทที่อยู่ (ภาษาไทย)

41/41 ถนนนวลจันทร์ 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Zip code

10230

Tel.

0-2944-6704, 08-9489-2996

Fax

0-2944-6704