รังสรรค์ แอนด์ พรรษิษฐ์ อาร์คิเทค บจก.


รังสรรค์ แอนด์ พรรษิษฐ์ อาร์คิเทค บจก.

Full Description


รังสรรค์ แอนด์ พรรษิษฐ์ อาร์คิเทค บจก.
รับเหมาออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

266/14-15 สยามสแควร์ 3 พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

266/14-15 Siam Square 3, Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2252-1390, 0-2252-9201

Fax

0-2255-2542, 0-2255-7236