ปัญจทรัพย์ บจก.

personnel@panchasarp.co.th
ปัญจทรัพย์ บจก.

Full Description


ปัญจทรัพย์ บจก.
ดำเนินโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ (ภาษาไทย)

18323 หมู่ 5 ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

18323 Moo 5, Phinklao-Nakhonchaisi Rd., Salathammasop, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2888-7778, 0-2888-7755

Fax

0-2888-7778 ต่อ 104, 0-2888-7771