ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) บจก.

ptthai@p-t-group.com
ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

231/9 อาคารบางกอกเคเบิล 2 ชั้น 3 สารสิน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

231/9 Bangkok Cable 2 Bldg., 3rd Fl., Sarasin, Ratchadamri Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2651-9180

Fax

0-2651-9170

...