ปาล์ม คอน บจก.

palmcon_2006@yahoo.co.th
ปาล์ม คอน บจก.

Full Description


ปาล์ม คอน บจก.
รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/16-18 หมู่ 6 บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

24/16-18 Moo 6, Boromratchonni Rd., Thalingchan, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2433-0344-7

Fax

0-2880-8976

...