ปาลีฉัตร อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


ปาลีฉัตร อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ปาลีฉัตร อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กประตูเหล็กทนไฟและอุปกรณ์ที่ใช้กับประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

438/19 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

438/19 Sukhumvit 63, Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2711-5361-2

Fax

0-2390-2654