พาลาเที่ยล เฮ้าส์ บจก.

w.aui@hotmail.com
พาลาเที่ยล เฮ้าส์ บจก.

Full Description


พาลาเที่ยล เฮ้าส์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/30 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Address (English)

68/30 Moo 6, Saothonghin, Bangyai, Nonthaburi

Zip code

11140

Tel.

0-2960-2895