ภคา วิศวกรรม บจก.


ภคา วิศวกรรม บจก.

Full Description


ภคา วิศวกรรม บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไป



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

220/4 นพเก้า 5 ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

220/4 Prachachuen Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2586-9035, 0-2586-9165

Fax

0-2587-6390