ผดุงศิลป์ คอนสตรัคชั่น บจก.

crps-thai@hotmail.com
ผดุงศิลป์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ผดุงศิลป์ คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

41285 หมู่ 1 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

41285 Moo 1, Chaengwatthana Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2573-3533, 0-2573-4222

Fax

0-2573-7726