แพคส์ อาร์มี่ การ์ด กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

info@packsarmy.com, packsarmy@yahoo.com
แพคส์ อาร์มี่ การ์ด กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


แพคส์ อาร์มี่ การ์ด กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/51 หมู่ 8 พิบูลสงคราม 7 พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

33/51 Moo 8, Pibulsongkram 7, Pibulsongkram Rd., Suanyai, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2966-6632, 0-2966-6940

Fax

0-2966-5895