แปซิฟิค ค้าไม้ บจก.

pacific@pacific-wood.com
แปซิฟิค ค้าไม้ บจก.

Full Description


แปซิฟิค ค้าไม้ บจก.
ผลิตประตู-หน้าต่างไม้



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

56/8 สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

56/8 Somdetphrachaotaksin 12/1, Somdetphrachaotaksin Rd., Bukkhalo, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2890-5051-5

Fax

0-2890-5056