แปซิฟิค เทคโนโลยี ดิสตริบิวชั่น บจก.

admin@ptdthai.com
แปซิฟิค เทคโนโลยี ดิสตริบิวชั่น บจก.

Full Description


แปซิฟิค เทคโนโลยี ดิสตริบิวชั่น บจก.
ติดตั้งระบบการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

1879 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1879 Phatthanakarn Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2362-6188-9

Fax

0-2362-6190